Onder het kopje Onderzoek vindt u alle gegevens over het uitvoeren van een gemeenteonderzoek.

Onder het kopje De gaventest vindt u alle gegevens voor het uitvoeren van een persoonlijke gaventest. U kunt deze test ook als kring of gemeente uitvoeren en hier een groepsresultaat van krijgen.