NCD-Nederland is opgericht op 23 maart 2007 opgericht, ter continuering van het NCD gedachtegoed wat in eerste instantie door de toenmalige Evangelische Alliantie binnen Nederland werd gestimuleerd.

NCD-Nederland is een ANBI stichting. Dit betekent dat uw gift aan NCD-Nederland van de belasting aftrekbaar is. Bankgegevens:
NL57ABNA0487357507 t.n.v. Stichting NCD Nederland. Vermeld er duidelijk bij dat het om een gift gaat. Alvast hartelijk dank voor uw gift!